ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

Congratulations

srp195908.jpg

ผอ.เจนจัด ภักดีไทย

srp11085914.jpg

Activities

srp1602.jpg

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

006147134
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1718
1666
13611
2418455
52082
56411
6147134

Your IP: 54.92.250.49
Server Time: 2016-10-22 13:26:09
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เกี่ยวกับการจัดการศึกษา STEM ศึกษา และการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล ในวันที่ 26 กันยายน 2559
ได้รับรางวัล "The Winner Of Stockholm Junior Water Prize 2016" จากเจ้าชาย Carl Philip ณ ประเทศสวีเดน
ชาวสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายอวยชัย อินทร์นาค พ่อเมืองคนดี
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศเกียรติคุณปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2559
genti dama tip postas

 

ระดับสหวิทยาเขต แข่งขันวันที่ 5-7 กันยายน 2556 ดังนี้

1. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี แข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา แข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
3. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 แข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
3. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี แข่งขันกลุ่มศิลปะ
4. โรงเรียนเทพมิตรศึกษา แข่งขันกลุ่มสาระนาฏศิลป์และดนตรี

ระดับภาคใต้ แข่งขันที่จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2556

ระดับประเทศ แข่งขันเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ณ อิมแพค เมืองทองธานี