ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

Congratulations

srp195914.jpg

ผอ.เจนจัด ภักดีไทย

srp11085911.jpg

Activities

srp090602.jpg

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

006094920
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1088
1970
9218
2378153
56279
58569
6094920

Your IP: 107.20.104.110
Server Time: 2016-09-30 20:12:05
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เกี่ยวกับการจัดการศึกษา STEM ศึกษา และการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล ในวันที่ 26 กันยายน 2559
ได้รับรางวัล "The Winner Of Stockholm Junior Water Prize 2016" จากเจ้าชาย Carl Philip ณ ประเทศสวีเดน
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาร่วมจัดนิทรรศการ โรงเรียนรักษาศีล 5 "มีศีล มีสุข ปรองดอง สมานฉันท์ ชาวประชาอยู่เย็นเป็นสุข"
พิธีบวงสรวงและพุทธาภิเษกพระอวโลกิเตศวรประจำโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณหอประชุมบวรศิลป์โ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันวันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยต่างๆและในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาที่จัดกิจกรรมขึ้นมาภายใต้ชื่อ ว่า วันวิทยาศาสตร์ ปี 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ นักเรียน ระดับ ม.6 ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality (AR)
genti dama tip postas

 

ระดับสหวิทยาเขต แข่งขันวันที่ 5-7 กันยายน 2556 ดังนี้

1. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี แข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา แข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
3. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 แข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
3. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี แข่งขันกลุ่มศิลปะ
4. โรงเรียนเทพมิตรศึกษา แข่งขันกลุ่มสาระนาฏศิลป์และดนตรี

ระดับภาคใต้ แข่งขันที่จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2556

ระดับประเทศ แข่งขันเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ณ อิมแพค เมืองทองธานี