ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

Congratulations

21.jpg

ผอ.เจนจัด ภักดีไทย

srp11085950.jpg

Activities

srp24085942.jpg

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

006093823
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1961
1308
8121
2378153
55182
58569
6093823

Your IP: 54.227.68.206
Server Time: 2016-09-29 23:43:09
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เกี่ยวกับการจัดการศึกษา STEM ศึกษา และการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล ในวันที่ 26 กันยายน 2559
ได้รับรางวัล "The Winner Of Stockholm Junior Water Prize 2016" จากเจ้าชาย Carl Philip ณ ประเทศสวีเดน
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาร่วมจัดนิทรรศการ โรงเรียนรักษาศีล 5 "มีศีล มีสุข ปรองดอง สมานฉันท์ ชาวประชาอยู่เย็นเป็นสุข"
พิธีบวงสรวงและพุทธาภิเษกพระอวโลกิเตศวรประจำโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณหอประชุมบวรศิลป์โ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันวันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยต่างๆและในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาที่จัดกิจกรรมขึ้นมาภายใต้ชื่อ ว่า วันวิทยาศาสตร์ ปี 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ นักเรียน ระดับ ม.6 ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality (AR)
genti dama tip postas